InnoMed innovasjonsseminar: Økt verdiskaping til beste for pasienter og samfunn

EVENT INFORMATION

Hvordan kan ressurser i helsetjenesten og næringslivet utnyttes til å skape samhandling på tvers? 

Vi hører ofte at helsetjenestene vil få mindre penger, færre helsearbeidere og flere med hjelpebehov. Så hvordan kan vi møte disse utfordringene gjennom praktisk handling?

Program 

12:30 Velkommen, Senior prosjektleder innovasjon, Jens Reigstad, VIS & InnoMed 

Hvordan kan helseledere legge tilrette for samarbeid med næringsliv og hvilke forventninger har helsevesenet til bedrifter som skal bidra med innovasjoner? Møteleder første sesjon; Jens Reigstad 

12:35 Dette vil Helse Bergen satse på, Administrerende direktør, Eivind Hansen, Haukeland universitetssjukehus

12:45 Slik vil Bergen Kommune bidra til innovasjon, Kommunaldirektør, Kjell Wolff, Bergen Kommune 


Bred samhandling i helsesektoren, er dette mulig og hva har vi fått til?

12:55 Erfaring fra kommunesektoren, Rådgiver/prosjektleder, Janne Mo, Fjell Kommune

13:05 Mine opplevelser fra arbeide i universitetssjukehus, Avdelingssjef, Janiche Heltne, Haukeland universitetssjukehus

Hva kjennetegner prosjekter som lykkes? Presentasjon av personer og bedrifter som tør satse.

13:15 Fra utviklingsprosjekt til internasjonal suksess, Administrerende direktør, Roy Elsayed, Bano AS

13:25 Etablering av biotekselskap, fra null til kliniske studier i Europa, CSO, Lars Prestegarden, Cytovation AS

13:35 Funksjonell MR imaging world-wide: Resultater, erfaringer og lærdom i et industrielt perspektiv, CEO, Thomas Omdahl, Nordic Neurolab AS

13:45 Samhandling sett fra leverandøren sin side, kan det hentes ut mer gjennom en samordnet satsing? Daglig leder, Torleiv Frotjold, Healthline AS.

13:55 Hvordan fungerer nettbasert terapi? CEO, Gudmundur Ebenezer, Lifekeys AS

14:05 Spørsmål og diskusjon

14:30 PAUSE med lett servering 


Nye muligheter. Møteleder andre sesjon; Janne Mo 

15:00 Nasjonale eller regionale satsinger. En innbygger en journal: Hva skal til for å lykkes og hvilke muligheter representerer den nye Helseplattformen, Kommunikasjonssjef, Sigrun Berge Engen, Helse Midt-Norge RHF.

15:15 Hvordan kan private aktører bidra til god folkehelse og forebygging av helseplager i samarbeid med det offentllige? Daglig leder, Sissel Tangerås, Aktiv 365.

Forventninger

15:25 På hvilken måte ønsker bedriftene at helsevesenet skal bidra? Daglig leder, Magnar Høyvik, Avans AS

15:40 Betydning av nettverksbygging, Næringspolitisk rådgiver, Stig Ryland, Bergen Næringsråd

Spørsmål og oppsummering 

15:50 Hvordan tar vi dette videre? Avdelingssjef, Janiche Heltne, Haukeland universitetssjukehus

16:10 Mingling 

17:00 Slutt 


Det vil bli enkel matservering. 


NB! Ønsker du at arbeidsgiver skal faktureres, vennligst ta direkte kontakt med Jens Reigstad jre@visinnovasjon.no

Har du spørsmål kontakt jre@visinnovasjon.no 


ArrangørerProgramkomite: Torleiv Frotjold, Healthline; Roy Elsayed, Bano; Janiche Buanes Heltne, Haukeland universitetssjukehus; Katinka Søvik Bratland, VIS; Janne Mo, Fjell; Gudmundur Ebeneser, Lifekeys, Jens Reigstad, VIS.

innovasjon
helse
samarbeid
tverrfaglig